Vítejte!

Vítejte na stránce věnované krásám fyziky, a to z různých podoborů. Nahlédneme od klasické mechaniky, až třeba po částicovou fyziku.

Cílem této stránky není kopírovat třeba wikipedii — i když nezamlčuji, že z ní někdy i čerpám, nýbrž jasně a čtivě podat vysvětlení, jak dané věci fungují. To, co přesně na wikipedii chybí. Jednoduché odvození, matematické závislosti.

Kdo je cílovým čtenářem? Je jasné, že pro pochopení některých zákonitostí potřebujete alespoň základní matematický aparát. Myslím si však, že pro člověka, který je třeba na střední škole či učilišti, kde se alespoň trochu matematiky dělá, by pochopit zdejší věci neměl být problém.

Jak je stránka členěna?

Základní dva pilíře stránky jsou

  • teoretické články, které bych taktéž mohl nazvat články hlavními. Na nich stojí defakto celá kostra zdejších článků.
  • dodatkové články, které slouží (jak název napovídá) k doplnění informací, které uvedu v článcích teoretických. Například pokud v teoretické části využívám nějakého matematického aparátu, který je nad rámec článku, vysvětlím toto právě zde, v dodatkových článcích.

Některé články, které zde uvidíte, byly dříve publikovány na adrese www.klusik.cz, nicméně uznal jsem za vhodné, že běžný blog, kam si píši recenze a postuji veselé obrázky, které mě zaujmou, není zrovna vhodné médium pro psaní trošku věrohodnějších příspěvků. Navíc — původní web je psán v drupalu, tento ve WordPressu, který je pro tuto činnost násobně přívětivější a jednodušší (o rychlosti ani nemluvím).